Gởi hàng tại kho

- Khách thấy hàng đẹp, sợ khách khác mua mất.

- Khách không có thời gian đi lựa chọn nhiều nơi, tranh thu ít thời gian rảnh trước khi

hoàn thiện nhà để mua đồ nhưng mua xong không biết để đâu.

- Gặp chương trình khuyến mãi hấp dẩn nhưng chưa cần hàng liền.

CHÚNG TÔI HỔ TRỢ GỞI HÀNG LẠI TẠI KHO miễn phí trong tháng đầu, 5% phí cho

những tháng sau.